Saugos taisyklės

BENDRA INFORMACIJA

Civilinės paskirties pirotechnikos gaminiai – specialiai civiliniams tikslams pagaminti ir teisės aktų nustatyta tvarka pažymėti gaminiai, kuriuose yra pirotechninio mišinio. Pramoginės pirotechnikos priemonės – pramogai skirtos civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose esančios medžiagos ar jų mišiniai sukelia šviesos, ugnies, garso, dūmų ar jų derinio efektus be detonacijos vykstančios egzoterminės cheminės reakcijos metu. Civilinės pirotechnikos priemonės pagal pagrindinį naudojimo tikslą skirstomos į pramogines ir technines pirotechnikos priemones.

PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI BEI PATARIMAI

 • Pirotechnikos gaminius pirkite tik specializuotose parduotuvese – visi pirotechnikos gaminiai Lietuvoje yra sertifikuojami;
 • Perkant pirotechniką būtina atkreipti dėmesį į jos išorės stovį. Gaminius laikykite sausoje vietoje, orginalioje pakuotėje. Atminkite, jog pirotechnikos gaminiams netinka drėgmė;
 • Įsigydami pirotechnikos gaminius, svarbiausiai atminkite, kad sudedamosios jų dalys yra degios. Jei elgsitės neatsargiai ir neteisingai juos laikysite, gaminiai lengvai užsidegs ir įsiplieks gaisras;
 • Nelaikykite pirotechnikos gaminių arti ugnies ar kitų šylančių įrenginių; nedenginkite lauže; nerūkykite šalia pirotechnikos gaminių;
 • Pradėdami darbą su bet kokiu pirotechnikos gaminiu, labai kruopščiai išnagrinėkite instrukciją ir atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus. Būtina tiksliai laikytis naudojimo instrukcijų,
 • Niekada neardykite ir (ar) nebandykite išrinkti pirotechnikos gaminių;
 • Niekada nesinešiokite ir nelaikykite pirotechnikos gaminių kišenėje;
 • Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose. Atminkite – nėra fejerverkų, skirtų laikyti rankose;
 • Nesuveikus fejerverkui niekada nebandykite jo padegti dar kartą. Užtikrinkite, kad prie jo nieko nebūtų 20 minučių, tuomet panardinkite jį į vandenį;
 • Draudžiama naudoti pirotechnikos gaminius esant išgėrus ar apsvaigus;
 • Pirotechnikos gaminius naudokite griežtai pagal jų paskirtį;
 • Įvertinkite vietą, kurioje ketinate paleisti fejerverkus;
 • Niekada pirotechnikos gaminių nenukreipkite į žmones, gyvūnus, ar lengvai užsidegančius daiktus;
 • Pirotechnikos gaminius iš pakuotės imkite po vieną, ir prieš juos uždegdami, įpakavimą vėl uždarykite;
 • Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų;
 • Raketų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad krintančios liekanos (strypeliai) nesužeistų žiūrovų, gyvūnų, nepadegtų pastatų ir pan.;
 • Pirotechnikos gaminius laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje; neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat su jų atliekomis.

DRAUDŽIAMA

 • platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
 • naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos uždraustose vietose;
 • jeigu tai trukdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
 • naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
 • naudoti ir (ar platinti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;
 • naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

CIVILNIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 • F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
 • F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.
 • F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
 • F4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai.
 • Pramoginės pirotechnikos priemonės pagal galingumą skirstomos į keturias klases: I klasės – labai mažo galingumo (įvairūs pirotechniniai žaislai ir kapsulės, maži ugnies lankai, konfeti, ugnies fontanai ir kt.), II klasės – mažo galingumo (ugnies geizeriai, petardos, ugnies fontanai, raketos su spalvotais šviesuliais ir sproginėjančiais mišiniais, spalvotų dūmų deglai ir kt., taip pat raketos), III klasės – vidutinio galingumo (petardos, taip pat kiti tik garsą skleidžiantys pirotechnikos gaminiai), IV klasės – didelio galingumo civilinės pirotechnikos priemonės.

Techninės pirotechnikos priemonės skirstomos į tris klases: T0 klasės – skiltuvai, pirotechniniai vulkanizavimo, šildymo paketai, dūmų deglai, kurie dažnai naudojami buityje bei pramonėje, ir kt., T1 klasės – signalinės raketos ir šoviniai, signaliniai dūmų deglai, terminių suvirinimo mišinių paketai, kino filmų gamybai naudojamos priemonės ir kt., T2 klasės – (sprogstamieji įtaisai) raketos ir užtaisai debesims išsklaidyti, gelbėjimo lynams iššauti bei tinklams užmesti skirtos priemonės ir kt.

Fejerverkai Vilniuje ir internetu. Greitas prekių pristatymas. Užsisakykite fejerverkus telefonu +37062224844 Vilniuje ir Vilniaus rajone nuo 50Eur pristatysime nemokamai, perkant internetu nuo 100Eur pristatysime tiesiai į namus nemokamai. Įvairios nuolaidos ir akcijos.

FEJERVERKAI VILNIUS FEJERVERKAI VILNIUJE FEJERVERKAI INTERNETU FEJERVERKAI